Aangifte Spaanse inkomstenbelasting

Iedereen die meer dan 183 dagen in Spanje woonachtig is moet in principe aangifte inkomstenbelasting IRP en vermogensbelasting doen als Spaans belastingplichtige.

Er zijn enige uitzonderingen, waar wij u over kunnen adviseren, maar voor de meerderheid is de 183 regeling van toepassing. U kunt zelf niet zomaar bepalen, dat u in Spanje geen belasting wilt betalen, want dan komt u vroeg of laat in de Spaanse belastingproblemen, en die zijn behoorlijk heftig.

Wanneer U in Spanje belastingplichtig bent dan dient U individuele aangifte inkomstenbelasting te doen. Iedere belastingplichtige dient in Spanje zijn eigen inkomstenbelasting aan te geven.  Belastingplichtigen, die in Spanje echter ingezetene zijn en tot een gezinseenheid behoren kunnen er voor kiezen om een individuele of een gezamenlijke aangifte te doen.  Deze keuze kunt U jaarlijks doen.

Wanneer men kiest voor een gezamenlijke aangifte dan moeten alle tot de betreffende gezinseenheid behorende personen aan deze gezamenlijke aangifte meedoen.  Kiest één van de gezinsleden voor een individuele aangifte dan dienen de andere gezinsleden ook een individuele aangifte te doen. Wanneer het gezin in een bepaald jaar kiest voor gezamenlijke aangifte dan kan men achteraf hierop niet terugkomen. Kiest het gezin voor een gezamenlijke aangifte dan wordt het totale inkomen van alle gezinsleden bij elkaar opgeteld.  Bij een gezamenlijke aangifte is men gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting.

Verschil individuele en gezamenlijke aangifte

Er is een verschil in de schijvenopbouw bij een individuele en een gezamenlijke aangifte. Het belangrijkste verschil is, dat bij een gezamenlijke aangifte de eerste schijf waarover geen belasting hoeft te worden betaald twee maal zo hoog is dan wanneer men een individuele aangifte zou doen. Bovendien geniet de belastingplichtige bij wie de (financieel afhankelijke) kinderen wonen de persoonlijke belasting credits voor het levensonderhoud van die kinderen.

Wanneer echtgenoten gezamenlijk een investering doen (bijvoorbeeld een eigen woning, dat als hoofdverblijf dient), maar een individuele aangifte indienen, dan wordt het belasting credit betreffende de aanschaf van de eigen woning toegepast naar evenredigheid van de eigendomsverhoudingen van de investering.  Wanneer de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn getrouwd dan geniet een ieder de helft van de belasting credit.

Ook bij inkomsten uit vermogensbestanddelen worden de inkomsten toegerekend op basis van de eigendomsverhouding van het betreffende vermogensbestanddeel tussen de echtgenoten.  Ook in dit geval geldt weer, dat wanneer de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, ieder de helft van de inkomsten krijgt toegerekend.  Voor vermogenswinsten en vermogensverliezen geldt eveneens, dat winsten en verliezen worden toegerekend op basis van de eigendomsverhoudingen tussen beide echtgenoten.

 

Wilt u dat Accountnet uw aangifte inkomstenbelasting (en vermogensbelasting) verzorgd, vul dan onderstaand formulier in en u ontvangt van ons geheel vrijblijvend een vragenlijst met een offerte voor onze werkzaamheden :

 

Aanvraag aangifte Inkomstenbelasting IRPF

13 + 14 =