Accountnet is een combinatie van professionele dienstverleners, zoals accountants, belastingadviseurs, personeels- en juridische adviseurs, bedrijfsadviseurs, financiële adviseurs, gestors en deskundigen op het gebied van onroerend goed.

Accountnet behoort tot de grootste Accountants- Gestor- en Belastingadvieskantoren voor Nederlandstaligen in Spanje.

Alle diensten die wij verlenen aan bedrijven, gaan uit van een online boekhouding, zodat onze adviseurs na verkregen toestemming van u direct inzage kunnen hebben in uw financiële gegevens en van daaruit hun adviezen en diensten kunnen verlenen. Door deze opzet, kunnen wij u snel en deskundig van dienst zijn, zonder dat wij, zoals bij andere adviesbureaus, eerst de gegevens van u of anderen steeds weer moeten opvragen. Bedrijfsklanten van Accountnet werken met het online ERP-Administratiepakket in 32 talen Accountnet-Online, gebaseerd op SQL Ledger waar meer dan 1 miljoen grote en kleine bedrijven wereldwijd mee werken.

Accountnet werkt met een Frontoffice waar alleen Nederlandstaligen werken, die minstens naast het Spaans 2 andere talen spreken, zoals Engels, Duits of Frans en een Backoffice waar Spaanse universitair geschoolde specialisten werkzaam zijn.

Accountnet voldoet aan de hoogste kwaliteits- en opleidingseisen, waardoor wij iets duurder maar veel beter werken dan de meeste andere boekhoud- belastingadvies- en gestorkantoren in Spanje.

Werken met Accountnet is dus kiezen voor een organisatie met deskundige professionele adviseurs en een uniek en betrouwbaar administratiesysteem.


Al zo’n 40 jaar tot uw dienst !

Sinds 1979 bestaat ons kantoor al, eerst in Nederland onder de naam Boulonois & Kruit B.V. en later nadat wij ontdekten dat het leven veel beter is in Spanje onder de naam Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L.