Regelmatig worden wij benaderd door mensen die een eigen woning in Spanje hebben, maar de afgelopen jaren geen aangifte als Niet Resident hebben gedaan.

Iedereen die een woning of grond bezit in Spanje en die geen resident is (resident is iemand die meer dan 183 dagen in Spanje verblijft) is een Niet Resident.

Een niet resident moet in plaats van de IRPF voor residenten (renta Residentes) de aangifte volgens de “Impuesto de no residente” (Renta Non-Residentes) doen.

Of u nu wel of niet belasting betaalt in Nederland of België, deze belasting moet u als Niet Resident altijd aangeven.

U moet deze belasting zelf aangeven, u ontvangt geen aangifteformulier van de belastingdienst en als u deze belasting niet aangeeft bent u in strafbaar.

Deze belasting wordt berekend rekening houdend met het reële inkomen verkregen uit het eigendom (huuropbrengsten) of een fictief inkomen.

Fictief inkomen wanneer het pand niet wordt verhuurd

Dit is een fictieve inkomstenbelasting die voortvloeit uit het eigendom zelf, zonder dat de woning actieve huurinkomsten heeft. De belasting wordt berekend op basis van een percentage op de belastbare waarde die op haar beurt gebaseerd wordt op de kadastrale waarde van de woning. Dit percentage is voor elke gemeente verschillend, zoals ook de kadastrale waarde voor elke gemeente sterk uiteenloopt. Het berekende bedrag wordt beschouwd als een fictief inkomen. Dit fictief inkomen geldt voor de periodes dat de woning daadwerkelijk leeg blijft en wordt belast aan een belastingtarief van 24%.

Inkomen wanneer de woning wordt verhuurd

In deze gevallen worden de bruto huurinkomsten belast met 24%, zonder de mogelijkheid om enige kosten van de woning te kunnen aftrekken. Ook in dit geval wordt slechts 24% betaald op de periodes dat de woning daadwerkelijk is verhuurd. In de periodes dat de woning niet is verhuurd, wordt de fictieve inkomstenbelasting zoals hierboven is vermeld, naar rato toegepast.

Aangifte doen

De inkomstenbelasting voor niet residenten wordt aangegeven via het belastingformulier model 210, dat u kunt aanvragen of kopen bij een Tabaco, of dat uw belastingadviseur (Accountnet) voor u verzorgd.

De eenvoudigste en beste methode is, dat u een goede belastingadviseur die uw taal spreekt deze aangifte laat verzorgen.

Alternatief is, dat u zelf dit formulier invult, of naar het belastingkantoor stapt en daar vraagt of zij dit samen met u willen invullen.

U heeft een heel jaar om aangifte te doen, want u moet pas uiterlijk voor 31 december van elk jaar uw aangifte indienen en betalen.

Elke eigenaar van een woning moet afzonderlijk aangifte doen. Heeft u dus een gezamenlijk eigendom met uw vrouw, dan zijn dat 2 aangiftes.

Als u grotendeels niet in Spanje woont, en dat is meestal het geval bij niet residenten, dan verdient het aanbeveling om de aangifte door een belastingadviseur (Accountnet) in te laten vullen, die u tevens kunt machtigen om uw fiscale correspondentie te ontvangen, zodat tijdig gereageerd kan worden op mededelingen aan u vanuit de fiscus.

Geen aangifte doen

Natuurlijk is geen aangifte doen, vandaag de dag, geen optie.

De fiscus is één van de weinige instanties die in Spanje zeer goed werkt, beter zelfs dan menige belastingdienst in andere landen. Tot voor kort werd de betaling van deze belasting nauwelijks gecontroleerd, maar hiervan is nu geen sprake meer. De Spaanse staat heeft heel veel geld nodig en controleert nu zeer intensief.

Aan de hand van de nieuwe kadaster database en het eigendomsregister, weet de fiscus precies van wie welk huis is en aan de hand van het elektra verbruik van Iberdrola en andere energiebedrijven weet men ook wanneer er weinig verbruik (leegstand) en meer verbruik (eigen gebruik of verhuur) is.

U hoeft hen dus niets meer te vertellen.

Aangezien de fiscus 4 jaar de tijd heeft om u een belastingaanslag met terugwerkende kracht te sturen met een minimale toeslag van 20% met hierbovenop de wettelijke interesten en in bepaalde gevallen nog extra boete’s is het thans uiterst onverstandig om uw aangifte Non Residentes te “vergeten”.

Het nalaten van aangifte en betaling leidt zonder uitzondering tot gedwongen invorderingsprocedures die bovendien worden vermeld in het eigendomsregister en kunnen leiden tot een beslag en een gerechtelijke verkoop van uw woning.

Aangezien deze belasting niet uitzonderlijk duur is, moet u echt niet langer wachten met deze aangifte om veel problemen in de toekomst te voorkomen. U heeft nog de tijd tot december van dit jaar.

Om bovenstaande problemen te voorkomen adviseren wij u om naast de aangifte van het lopend jaar ook alsnog aangifte te doen voor de afgelopen drie jaar.

Dat kost u eenmalig veel geld aan uw belastingadviseur (minimaal 4 aangiftes en als u getrouwd bent vaak 8 aangiftes) maar het kan u een hoop ellende besparen.

Meer weten ga naar Accountnet en bespreek uw probleem (graag van te voren even een afspraak maken, zodat wij u te woord kunnen staan, of even een e-mail sturen)

 

Print Friendly, PDF & Email
Verzuimd om aangifte te doen