Verklaring gebruik privacy gegevens

Privacy Reglement Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L.(met Cookiereglement)

Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. heet u van harte welkom.

Wij verheugen ons op de samenwerking die de kern is van onze dienstverlening aan kleine en grote bedrijven, zelfstandigen, non profit instellingen en particulieren.

Om onze dienstverlening goed uit te voeren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie wij een werkrelatie aan gaan.

Wij gaan zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om.

Uitgangspunt is dat we uw privacy optimaal respecteren en beschermen. Onze werkwijze hebben we in overeenstemming gebracht met de geldende Europese en Spaanse wetgeving omtrent de privacy en bescherming van persoonsgegevens, waarin, samen met aanvullende documenten, nauwkeurig beschreven staat welke persoonsgegeven in relatie tot welke bedrijfsactiviteiten worden verwerkt en wat er met die gegevens gebeurt.

Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L.(verder aan te duiden als ‘Accountnet’) geeft uitvoering aan activiteiten als advisering op financieel, fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch gebied, verzorging van administraties en boekhoudingen, personeelsbeheer, belastingaangiften, begeleiding bij de aan- en verkoop van bedrijven en onroerend goed en payroll services.

Als u aan één van de genoemde onderdelen van Accountnet persoonsgegevens verstrekt, is dit reglement daarop van toepassing. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk dit reglement aandachtig door te lezen.

Zodra u uw gegevens heeft verstrekt (digitaal of via een inschrijving bij ons kantoor), nemen wij deze op in onze softwaresystemen voor de uitvoering van onze nader te melden activiteiten en werkzaamheden.

Informatie die wij van u kunnen verzamelen

 • Afhankelijk van het type dienstverlening dat Accountnet verricht, worden verschillende gegevens verzameld. Gaat u bijvoorbeeld een arbeidsverhouding met ons aan, dan hebben wij de volgende gegevens nodig: uw naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum, leeftijd, geslacht, pasfoto, nationaliteit, fiscale nummer, bankgegevens, ID bewijs, werkervaring, opleidingsgegevens, uw CV, eventuele referenties en ervaringen op verschillende gebieden, en overige documentatie, communicatie/correspondentie.
 • Voor de dienstverlening op fiscaal, administratief, juridisch en economisch gebied verzamelen wij gegevens die nodig zijn voor de realisering en uitoefening van onze werkzaamheden, waaronder fiscale en financiële informatie. Het is mogelijk dat we hiervan kopieën bewaren.
 • Schrijft u zich in met behulp van LinkedIn, Facebook of een ander social media account, dan slaan we uw profielgegevens op met alle daaraan gekoppelde publieke data en uw e-mail adres.
 • Voor het bijhouden van gegevens en voor kwaliteitscontroles is het altijd mogelijk dat wij (telefoon) gesprekken die u met ons voert registreren. Ook kunnen wij bij derde partijen kredietreferenties en andere wettige controles uitvoeren, als wij dit in het kader van een opdracht nodig vinden.
 • Als u onze websites en/of software programma’s gebruikt, hebben wij de bevoegdheid om de door u afgegeven informatie te verzamelen en te bewaren. Hiertoe behoren informatie omtrent dataverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiedata en de bronnen die u gebruikt. Deze informatie zorgt er onder meer voor dat uw bezoeken aan onze sites/programma’s in de toekomst gemakkelijker verlopen.
 • Omdat wij onze dienstverlening continu wensen te verbeteren, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor testdoeleinden.
 • Wij kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen, die gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden. Op deze verzoeken hoeft u overigens niet in te gaan. De antwoorden van de enquêtes zullen worden gedeeld met ons management. Wij kunnen de gemiddelde, anonieme uitkomsten rapporteren aan onze relaties en gebruiken voor marketingdoeleinden. Door één van onze enquêtes in te vullen, geeft u automatisch toestemming voor de verwerking van de door u ingevulde gegevens.
 • Wij kunnen de gegevens ook gebruiken voor directe marketing via e-mail, berichten of telefoon. U kunt zich te allen tijden uitschrijven voor toekomstige marketing berichtgevingen.
 • Accountnet kan ook gebruikmaken van Cookies. Meer details hierover vindt u hieronder.

Bijzondere gegevens

Mede afhankelijk van het type dienstverlening, is Accountnet bevoegd (of soms zelfs wettelijk verplicht) om gevoelige gegevens (zoals financiële gegevens) te verwerken en aan derden te verstrekken. Voor zover nodig, geeft u hier expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor.

Hoe gebruiken wij uw informatie?

Wij verzamelen en verwerken informatie (uw data) voor de volgende doeleinden:

 • Waar sprake is van bemiddeling of begeleiding bij de aankoop of verkoop van bedrijven of onroerend goed zullen wij de gegevens bewaren binnen de wettelijke termijnen om te zorgen voor een zorgvuldige dienstverlening.
 • Indien er sprake is van een sollicitatieprocedure worden gegevens van sollicitanten tot 1 jaar bewaard blijven. Door gegevens te verstrekken en kennis te nemen van deze verklaring geeft u hier expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor.
 • Voor correcte en verplichte administratie ter uitvoering van eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten.
 • Om de juiste afspraken met de opdrachtgevers/klanten/andere derden van Accountnet te kunnen maken en na te komen.
 • Om u per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van toekomstige werkmogelijkheden en voor onze marketingcommunicatie.
 • Om andere mogelijke diensten onder uw aandacht te brengen, zoals nieuwsbrieven, evenementen of trainingen.
 • Om te helpen bij het creëren, publiceren en verbeteren van zaken die voor u het meest relevant zijn.
 • Om onze marketingdoeleinden te behalen. In dit geval zullen wij u overigens informeren of wij bij het verzamelen van uw gegevens de intentie hebben om deze voor dergelijke doeleinden te gebruiken en of het ons voornemen is om uw informatie openbaar te maken aan een derde partij voor dergelijke doeleinden. Als u dit niet wenst, kunt u dit te allen tijden kenbaar maken aan uw contactpersoon. Hiervoor geldt het zogeheten ‘recht op verzet’.
 • Om onze website en andere systemen verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.
 • Om wetten en regelingen na te kunnen komen.

Derde partijen

Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan derden en zijn daar soms zelfs wettelijk toe verplicht. Denk bij ‘derden’ aan andere onderdelen van Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. dan die waar u contact mee heeft, maar ook aan opdrachtgevers, dienstverleners voor Accountnet(dus bewerkers of sub-bewerkers), andere leveranciers, overheden en overige relaties. Voor zover nodig, gaat u expliciet akkoord met de verstrekking aan deze partijen. Van deze verstrekking kan onder meer in de volgende situaties sprake zijn:

 • Aan leveranciers, contractanten en vertegenwoordigers. Van tijd tot tijd kunnen wij gebruikmaken van of werkgelegenheid bieden aan andere bedrijven en individuen om functies uit te voeren namens Accountnet. Dit kan bijvoorbeeld gaan om administratieve functies die zijn verbonden aan onze business activiteiten. Deze begunstigden hebben alleen toegang tot gegevens die vereist zijn om de functie naar behoren te kunnen vervullen. Het gebruik van deze data voor andere doeleinden is verboden. Deze begunstigden zullen onderworpen zijn aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.
 • Aan andere onderdelen van Accountnet, inclusief haar leveranciers, contractanten en vertegenwoordigers. Deze verstrekking houdt altijd verband met de toepassing van onze softwareapplicaties/dienstverlening (en de verbeteringen daarin) en beslist niet met commerciële doeleinden buiten Accountnet. Door het afgeven van uw gegevensdata, stemt u ermee in dat uw gegevens kunnen worden doorgegeven en worden verwerkt buiten Spanje of Nederland, inclusief in landen waar geen adequate gegevensbescherming wordt geboden, zoals is gedefinieerd in EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, maar slechts voor de beperkte doelstellingen en alleen in overeenstemming met de hierin genoemde beginselen.
 • Als de wet dit vereist, zullen wij uw gegevens delen met de overheid of met wetshandhavinginstanties.

Send to a friend

Als u de ‘Send to a Friend’ functie gebruikt om een informatie door te sturen naar een relatie, bevestigt u hiermee dat deze zijn/haar goedkeuring heeft gegeven om zijn/haar naam en e-mail adres te gebruiken voor dit soort doeleinden.

IP adres en Cookies

We kunnen informatie over uw computer verzamelen voor onze systeemadministratie en dit soort informatie, in niet terug te herleiden vorm, rapporteren aan onze adverteerders. Denk hierbij aan uw IP adres, voor zover beschikbaar, maar ook aan het besturingssysteem en browsertype. Dit zijn statistische gegevens over surfgedrag en gebruikerspatronen. Met deze gegevens bent u niet als persoon en/of individu identificeerbaar. Om soortgelijke informatie te verzamelen, maken wij tevens gebruik van Cookies. Deze kleine bestanden, die op uw computer worden opgeslagen, helpen ons om onze systemen te verbeteren en om een betere en meer persoonlijke dienstverlening aan te kunnen bieden. Als u uw computer deelt met andere gebruikers, adviseren wij u om de ‘Vergeet mijn details’ optie te selecteren zodra u zich afmeldt van uw account. Dan worden alle details verwijderd van de Cookie. U kunt weigeren Cookies te accepteren door deze instelling op uw browser te activeren. Dit kan echter betekenen dat u geen toegang krijgt tot bepaalde gedeelten van onze sites/systemen of dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde functionaliteiten. Tenzij u de instellingen van uw browser zo hebt ingesteld dat Cookies worden geweigerd, zal ons systeem iedere keer dat u inlogt Cookies uitgeven. Houd er rekening mee dat on

Onze Websites en Apps kunnen Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze Websites, Apps, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.
 • Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze Websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een Website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.
 • Sommige Apps moeten weten wanneer je je op een specifieke locatie bevindt, anders werken ze niet goed.
 • Analytische Cookies. Accountnet gebruikt Google Analytics en andere analyse Cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze Websites en Apps gebruiken. Accountnet kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een Website en App verbeteren.
 • Advertentie of tracking Cookies. Accountnet maakt gebruik van Cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op Websites, Apps en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op Accountnet Websites en Apps (verder: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf je toestemming, omdat hiermee je internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. Accountnet heeft daar geen invloed op.

Accountnet vraagt steeds per Website (per domein) of je toestemming wilt geven voor cookies. Je geeft dus niet in één keer toestemming voor alle Websites van Accountnet.

Welke (persoons)gegevens verzamelt Accountnet via Cookies?

Accountnet verzamelt je IP-adres en MAC adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm), vanaf welke pagina je op Accountnet Websites bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze Websites bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze Websites, welke pagina’s je bezoekt op onze Websites en welke schermen je bekijkt.

Hoe kun je je verzetten tegen Cookies?
Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat jouw browser geen Cookies (van onze Websites) mag aanvaarden. Als jouw browser geen Cookies van onze Websites aanvaardt, krijg je mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze Websites of kun je mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien je je wilt verzetten tegen de Cookies van Google Analytics, kun je dit in je browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via je browser te weigeren of door hier te klikken.

Voor meer informatie over third-party cookies en je opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices of

http://www.networkadvertising.org/participating-networks .

Gegevensbeveiliging

Als u uw gegevens digitaal aan Accountnet verstrekt (via e-mail, internetsites, een portal, enzovoorts) dient u uw e-mails, uw gebruik van de sites, eventuele inlogcodes/wachtwoorden, strikt vertrouwelijk te behandelen en niet te delen met anderen. Hiermee is uw eigen privacy gediend en u bent hier zelf verantwoordelijk voor. Accountnet zal haar uiterste best doen om uw gegevens te beschermen, maar de overdracht van informatie via het internet is niet voor 100% gegarandeerd veilig. Overdracht van digitaal verstrekte gegevens komt voor uw eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, gelden strikte procedures en veiligheidsmaatregelen.

Informatie, inzage en correctie van uw gegevens

Afhankelijk van het type dienstverlening waar u gebruik van maakt, heeft u toegang tot uw gegevens door in te loggen in uw account. De gegevens kunt u wijzigen en/of updaten door ze te veranderen in daartoe behorende velden. Kunt u niet loggen en/of uw gegevens niet wijzigen en/of updaten, meld dit dan via ons contactsysteem. Ook vragen over uw gegevens of dit reglement kunt u via ons contactsysteem stellen.

Derde partijen

Onze site kan, van tijd tot tijd, links bevatten van en naar websites van onze partners, adverteerders en relaties. Als u een link van of naar deze websites volgt, bent u zich er dan van bewust dat deze websites hun eigen privacy en Cookie reglement hebben en dat wij geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor deze reglementen. Wij raden u aan om deze reglementen eerst te raadplegen alvorens u persoonlijke gegevens invoert op deze websites van derde partijen.

Wijzigingen aan dit reglement

Het is mogelijk dat, om uiteenlopende redenen, dit reglement wordt aanpast/gewijzigd. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn via onze site(s).

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit reglement zijn altijd welkom. U kunt uw vragen richten aan ons via ons contactsysteem of door ons te bellen (+34 965887840).

Hoe kun je contact opnemen met Accountnet?

Voor vragen of verzoeken kun je telefonisch, via de website of per post contact opnemen met Accountnet.

Telefonisch

Accountnet is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer +34 965887840.

Online contactformulier

Via internet kun je gebruik maken van het contactformulier.

Postadres

Post kan worden gericht aan:

Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L.

Avenida País Valencia 48-50

PO.Box 278

03580 L’Alfaz del Pi – Alicante

Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Accountnet.

Dit kun je doen via het contactformulier

Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van de wet bescherming persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dan in sommige gevallen Accountnet om aanvullende informatie kan vragen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

Verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Accountnet je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

Dit kun je doen via het contactformulier van Accountnet.

Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op je recht op verzet op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wanneer is dit Privacy & Cookie Statement voor het laatst gewijzigd?

Accountnet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy & Cookie Statement.

Accountnet raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) dit Privacy & Cookie Statement, kan je niet (langer) gebruik maken van onze diensten, Websites en Apps.

Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy& Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op: 8-09-2017

De onderstaande privacy garantie is volgens de Spaanse wet gesteld in het Spaans, dit in verband met wettelijke verplichtingen.

 

 

PRIVACY GARANTIES Volgens de Spaanse wetgeving

 

En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), cuyo objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal, Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. (en adelante Accountnet.info) informa a los usuarios de que: – Accountnet.info ha adoptado las medidas técnicas y organizativas conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. – Accountnet.info ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que se facilitan y, además, se han instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que nos facilitan. El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario enviando un email a Accountnet info o a la dirección postal indicada.

 

Print Friendly, PDF & Email