Het geheim van een onbezorgd leven in Spanje is gelegen in de totaal begeleiding vanuit Accountnet, zodat alle problemen voor u worden opgelost. 


Zowel voor permanente bewoners als voor eigenaren die (nog) in Nederland of België wonen is dit een uitkomst.


Zeker in de eerste jaren is het ideaal, om u door Accountnet te laten begeleiden, zodat u ons in kunt schakelen voor tal van zaken, zoals overschrijven elektra, water etc., assistentie bij aankoop van goederen, regelen van alle zaken met de Spaanse instanties, oplossen van problemen, vertegenwoordiging bij vergaderingen van urbanisaties e.d.  


U gebruikt Accountnet dus als uw persoonlijke assistent, waarbij wij optreden als uw persoonlijk secretariaat en tal van zaken voor u oplossen. 


In de praktijk heeft u een volledig  team aan medewerkers m/v tot uw beschikking, dat voor u werkzaam is in zowel  de Spaanse als Nederlandse taal.


Wij zorgen voor de afhandeling van allerlei soorten klachten, communicatie met  overheid, nutsbedrijven, controle op de uitvoering van door u aangestelde werklieden, aannemers, invoeren van uw auto, belastingaangifte, postservice, voorbereiden van een testament (moet wel bij de notaris gepasseerd worden) begeleiding bij ziekenhuisopname, afhandeling van en begeleiding bij overlijden, optreden als fiscaal vertegenwoordiger, testamentair executeur(indien schriftelijk overeengekomen), bemiddeling bij geschillen welke direct in verband staan met het verblijf en bewoning in Spanje.


Het tarief voor deze service bestaat uit een vast voorschot, dat wij verhogen met een bonus van 10%,. U ontvangt daardoor dus 10% korting op alle uren en kosten die wij voor u besteden.

Deze service werkt als een soort “knipkaart” wij houden onze werkzaamheden in een urenadministratie bij en boeken die van uw tegoed af.

Deze urenadministratie is door u op elk moment via internet in te zien, zodat u altijd precies weet wat wij doen en hoeveel tijd dit heeft gekost.

Maakt u dus veel gebruik van onze diensten, dan is het tegoed snel op.

Verbruikt u (zeker na enige tijd) veel minder, dan gaat een dergelijk abonnement vaak vele jaren mee.


Als het 1e abonnement verbruikt is, kunt u een nieuw abonnement afsluiten of voor een andere vorm van dienstverlening kiezen.

Aan het einde van een servicecontract ontvangt u van ons altijd een volledige specificatie van de gewerkte uren of gemaakte kosten.


Als u dus weinig problemen heeft of als u zuinig bent met de besteding van deze uren, dan kunt u dus voor een langere periode (meerdere jaren) gebruik blijven maken van deze service. 


In deze service worden ook de jaarlijkse belastingaangiften automatisch inbegrepen, eventueel aangevuld met onze postservice. De kosten van deze diensten worden dan automatisch afgeboekt van uw tegoed.

 

Een Personal Assistance Abonnement houder is automatisch lid van Spanje Help Desk, zolang het service abonnement loopt.

 

 

 

U de zon…………………wij de zorgen 

Print Friendly, PDF & Email
Personal Assistant