Het oprichten van een bedrijf in Spanje kunt u gerust aan Accountnet over laten, en dat nog heel snel ook.

Een bedrijf wordt opgericht om direct een activiteit in te ontplooien, of om een vermogen in te beheren, of om fiscale- of beschermende redenen.

Ook kan het van belang zijn of de oprichting vanuit privé gedaan wordt, of dat er een vestiging vanuit een buitenlands moederbedrijf nodig is.

In alle gevallen werken wij graag intensief samen met uw huidige adviseurs.

Een bedrijf kan in tal van ondernemingsvormen uitgeoefend worden, en deze vormen hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Daarom is het van het grootste belang, dat wij eerst precies van u vernemen, waarvoor u een onderneming wenst op te richten, waarna wij u geheel vrijblijvend een gratis advies zullen verstrekken.

De meest voorkomende bedrijfsvormen voor buitenlandse eigenaren zijn:

  • S.L. Besloten vennnootschap (B.V.) met beperkte aansprakelijkheid.
  • S.A. Naamloze vennootschap (N.V.) met beperkte aansprakelijkheid.
  • Sucursal. Dit is een rechtstreeks filiaal van een buitenlandse vennootschap zonder eigen rechtspersoonlijkheid.

Binnen de S.L. en S.A. bestaan nog diverse typen, afhankelijk van het eigendom van het aandelenkapitaal of de aard van de werkzaamheden (bijvoorbeeld vrije beroepen)

Naast het filiaal kennen we nog andere vormen, zoals het Representation Office, maar ook stichtingen of verenigingen en natuurlijk de ondernemingsvormen voor natuurlijke personen, zoals de vennootschap onder firma.

In alle gevallen brengen wij een advies uit, welke ondernemingsvorm voor u het meest geschikt is.

Na goedkeuring van ons advies, kunnen wij de uitvoering van de gehele oprichting inclusief alle inschrijvingen, eventuele bankrekeningen, voorbereiding voor de notaris, inschrijving in de registers, belastingen en aanmeldingen voor u verzorgen.

Wij verzorgen de oprichting inclusief alle benodigde formaliteiten voor u op een snelle en professionele wijze, tegen een all-in prijs inclusief alle belastingen, inschrijfkosten, notariskosten etc. zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.

U kunt ons inschakelen voor de start van een eenvoudige eenmanszaak (inclusief de nodige vergunningen en fiscale inschrijvingen) tot en met de oprichting van een grote S.A. (inclusief naam onderzoek, voorbereiden notariële oprichtingsakte, statuten, reglementen, vergunningen, inschrijving in de registers etc.).

Wij hebben vele (dochter) bedrijven in Spanje opgericht gedurende de afgelopen 20 jaar tot volle tevredenheid van onze opdrachtgevers.

Na oprichting kunnen wij indien gewenst de boekhouding voeren, het personeelsbeheer uitvoeren en natuurlijk de verplichte belastingaangiften verzorgen.

Ons unieke 32 talige ERP online administratiesysteem zorgt voor een rapportage in uw eigen taal alsmede de rapportage in het Spaans.

Na afloop van het jaar kunnen wij de jaarrekeningen opstellen conform de Spaanse wetgeving.

In Spanje is er maar één adres voor Nederlandstalige ondernemers:  Accountnet!

Print Friendly, PDF & Email
Oprichten bedrijf
Getagd op: