De belastingen in Nederland zijn altijd al een complexe materie geweest, die ingeval van emigratie nog complexer wordt.

Feit is wel dat iedere persoonlijke belastingsituatie verschillend is.

Daarom is het wellicht handig om voorafgaand aan uw vertrek uit Nederland contact op te nemen met de Belastingdienst of kijkt u eens op www.belastingdienst.nl en klik door naar het onderwerp buitenland.

Met name het invullen van een M formulier is geen aangename bezigheid, waar je snel een fout maakt, die zeer nadelig kan uitvallen.  

Dit formulier bevat zo’n 100 vragen, welke u niet digitaal kunt invullen, maar ouderwets met de pen moet invullen.

Ook voor deskundigen zoals Accountnet, is dit formulier vervelend om in te vullen.

In ieder geval raden wij u aan om dit formulier door een deskundige te laten invullen om fouten te voorkomen.  

Accountnet kan dit vervelende werk voor u uit handen nemen.  

 

Benodigde papieren voor het invullen van het M-biljet

 

Voor het invullen van het M-biljet heeft u onderstaande papieren nodig (indien van toepassing)

 

 • Vraag een vragenlijst inkomstenbelasting aan bij Accountnet en vul dit formulier in voorzover van toepassing (voeg bewijzen toe)
 • Vraag bij uw pensioenverzekeraar of betreffende andere instantie de kapitaalswaarde op van uw pensioen, lijfrente(s), kapitaalverzekeringen en/of aanmerkelijk belang vennootschap, op het moment van emigratie.
 • U krijgt over de totale waarde hiervan een conserverende aanslag
 • Voorlopige aanslag(en) over betreffend belastingjaar
 • Voorlopige teruggave over betreffend belastingjaar
 • Jaaropgaven werkgevers en/of uitkeringsinstanties
 • Gegevens betaalde of ontvangen alimentatie
 • Gemaakte reiskosten en de vergoeding werkgever (OV-verklaring)
 • WOZ- waarde eigen woning
 • Jaaroverzicht hypotheek (hoofdsom en rente)
 • Bij aankoop of verbouwing woning of oversluiten hypotheek: nota’s van taxateur, notaris, overzicht bankkosten
 • Lijfrente: een overzicht van de betaalde lijfrentepremies, plus overzicht stortingen op een lijfrente beleggings- of spaarrekening en de jaaropgave(n) van de opgebouwde pensioenafspraken.
 • Premie aanvullende ziektekostenverzekering en zelf betaalde ziektekosten
 • Overzicht van de gemaakte studiekosten
 • Overzicht giften
 • Overzicht voor Uitgaven voor het levensonderhoud van de kinderen waarvoor geen volledige kinderbijslag of studiefinanciering is ontvangen
 • Overzicht dividenduitkering(en) en een overzicht met de vervreemdingswinst bij verkoop aandelen nodig
 • Jaaropgave(n) van je betaal- en spaarrekeningen nodig.
 • Wie een effectenrekening heeft, heeft hier ook de jaaropgave van nodig en de ingehouden binnen- en buitenlandse dividendbelasting.
 • Waarde tweede woning

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
M formulier