Aankoop begeleiding

 

Een huis zoeken en het ideale huis vinden is de eerste stap.

Maar als je dan tot aankoop besluit, volgt het meest kritische deel van het koopproces:   de financieel / juridische  / administratieve afhandeling

De aankoop van het onroerend goed is een heel avontuur in een vreemd land waar u de taal niet of nauwelijks spreekt en geen idee heeft van de wettelijke eisen.

Zelf doen is zeer onverstandig en alles overlaten aan die aardige makelaar, die u het huis verkocht heeft,  is zeker ook geen goede oplossing.

De makelaar werkt immers voor de verkoper en dat is absoluut uw tegenpartij hoe aardig hij of zij ook lijkt.

Verstandig is: zakelijk blijven en een deskundige zoals Accountnet met haar experts inschakelen.

 

De gehele aankoop procedure, bestaat uit: 

 

 • de opstelling of controle van de koopakte
 • de betalingsafspraken en de (vooruit) betaling
 • het regelen en soms opeisen van de wettelijk verplichte bankgarantie bij nieuwbouw
 • de controle in het kadaster en het eigendomsregister
 • de controle op gevestigde hypotheken
 • de controle op de juiste gegevens in de escritura (eigendomsakte)
 • de controle op de juiste afmetingen van het huis en de grond.
 • de controle op bouw- en bewoonbaarheidvergunningen
 • de controle op achterstallige betalingen voor belastingen, gas, water en elektra en bijdragen aan de urbanisatie
 • de voorbereiding van de notariële akte
 • de begeleiding bij de notaris (inclusief vertaling)
 • de afhandeling van de inschrijving van de escritura in de diverse registers

 

Er zijn makelaars die dat zelf voor u doen.

Maar vaak ontbreekt de deskundigheid en zeker de onafhankelijkheid om dit objectief en goed te doen. Daarom wordt dit werk vaak opgedragen aan een bevriende Spaanse Gestor of advocaat, met alle taalproblemen van dien, en nog steeds de vraag of dit wel objectief is.  De bevriende advocaat of gestor wil immers wel bevriend blijven en in de toekomst meer opdrachten van de makelaar krijgen.

Vast staat dat de verkopende makelaar er geen belang bij heeft om u te wijzen op kleine of grotere problemen, omdat de makelaar er alle belang bij heeft, dat de verkoop door gaat en niet verstoord wordt door allerlei vervelende vragen, extra eisen of andere belemmerende factoren.

Veel beter is het om deze werkzaamheden te laten verzorgen door een gespecialiseerde Nederlandstalige advocaat in Spanje, of nog beter, Accountnet, die een speciale dienstverlening op dit gebied heeft, en die al dit werk uit handen neemt, met de garantie dat deze het geheel volkomen onafhankelijk en deskundig zal afhandelen.

 

Dat kost geld, maar u kan er enorme problemen en kosten mee besparen.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

 

 1. Allereerst wordt het koopcontract in de Spaanse versie gelezen op ons kantoor of nog beter, wij stellen zelf het koopcontract meertalig op.
 2. Onze medewerkers zoeken naar voor de koper nadelige “kleine lettertjes”, die hem veel geld kunnen kosten, zoals bijvoorbeeld bepalingen dat de koper kosten zal betalen die eigenlijk door de verkoper gedragen moeten worden of die deel uit zouden moeten maken van de koopsom en niet als extra´s.
 3. Gecontroleerd wordt of u geen belastingen of heffingen betaalt die de verkoper moet betalen.
 4. Ook controleren wij of er geen openstaande schulden zijn voor onroerend goed belasting, elektra, water, basura etc. omdat deze schulden altijd voor rekening van de eigenaar van het huis komen, en dus automatisch over gaan naar de nieuwe eigenaar (koper).
 5. Ook wordt de voorgestelde betalingswijze bekeken. Hierover moet een bepaling zijn opgenomen waarin wordt overeengekomen dat de eigendomsoverdracht absoluut plaats vindt op het moment dat de laatste betaling wordt gedaan.
 6. Alles wordt door ons onderzocht in uw belang, zodat u later niet voor dure verrassingen komt te staan.
 7. Bij nieuwbouw projecten is de projectontwikkelaar of bouwer verplicht om een bankgarantie af te geven, maar vaak probeert men onder deze verplichting uit te komen, of wordt de bankgarantie “vergeten”.  Wij zullen er op staan dat deze bankgarantie in haar juiste vorm afgegeven wordt.
 8. Bij nieuwbouw kunt u zelfs een controle tijdens de bouw aanvragen, zodat er iemand is, die ter plaatse de bouw vorderingen volgt, terwijl u nog in Nederland verblijft (extra optie).
 9. De escritura (eigendomsakte) wordt door ons voorbereid c.q. gecontroleerd als de notaris deze escritura zelf wenst te maken
 10. Wij begeleiden u bij de ondertekening van de eigendomsakte (escritura) en zorgen voor het ter plaatse vertalen bij de notaris.
 11. Wij zorgen zelf voor de inschrijvingen in de diverse registers.

De kosten van een dergelijke begeleiding staan in geen verhouding tot de problemen die u later kunt krijgen. Wij hanteren een standaard tarief voor standaard aankoop begeleiding. Soms komt het voor dat wij een aanvulling moeten vragen in verband met onverwachte problemen zoals faillissement van de bouwer, problemen bij de verkrijging van (bouw)vergunning, extra werk voor het regelen van de bankgarantie, oplossen van onvoorziene problemen, etc.

Wij kunnen ook zorgen dat er een bouwkundige keuring plaats zal vinden voordat u grote betalingen doet. Deze keuring is optioneel en niet automatisch inbegrepen in onze aankoopbegeleiding.

 

Engelse kopers zijn gewend aan deze procedure. Er is werkelijk geen Engelse koper te vinden, die geen gebruik maakt van een service zoals door ons aangeboden, hetzij via een advocaat (maar dan wel een die gespecialiseerd is in de Spaanse wetgeving en die perfect Spaans en Nederlands spreekt), hetzij via Accountnet, die zowel met Nederlandse adviseurs werkt als met haar eigen Spaanse specialisten zoals gestors en advocaten.

 

 

Penny wise, Pound foolish……

 

Besparing op een dergelijke begeleiding, scheelt u misschien hoogstens 1% tot 1,5% van uw aankoopsom, maar kan u ontstellend veel problemen opleveren.

 

Wij adviseren u met klem, niet op deze kosten te besparen.

 

Een gemiddelde advocaat rekent tussen de 1% en de 1,5% voor alleen de juridische afhandeling.

 

Accountnet rekent een vaste vergoeding + 0,3% voor een totaal afhandeling zoals hierboven uiteengezet is, voor standaard afhandelingen.

 

 

Sommige goede makelaars betalen onze kosten voor u, zodat u en een goede aankoopbegeleiding krijgt en hier eventueel niets of zeer weinig voor hoeft te betalen.

 

Misschien een onderdeel van uw prijs onderhandeling…..

 

Over onderhandeling gesproken, u kunt Accountnet ook opdracht geven om voor u de prijsonderhandelingen te voeren, evenals de taxatie en/of bouwkundige keuring van een huis, voordat u iets koopt.

 

Klik hier voor onze brochure.

 

Ga naar ons contact formulier en vraag een offerte aan.